Diagnostyka laboratoryjna

Labwet

IDEXX

Laboklin

 

Diagnostyka laboratoryjna jest niezbędna w rozpoznaniu i leczeniu chorób wewnętrznych. Od wielu lat współpracujemy z laboratoriami Labwet, IDDEX, Laboklin. Obok podstawowych badań diagnostycznych prowadzimy również specjalistyczne badania, np. testy alergiczne z krwi, testy diagnozujące wady genetyczne. W lecznicy stosujemy również testy płytkowe Snap-test do diagnostyki chorób zakaźnych. Wykonujemy także badania histopatologiczne, badania dermatologiczne.

SDMA- Symetryczna dimetyloarginina- biomarker nerkowy!

SDMA jest stosunkowo nowym (2015r) testem opracowanym przez IDEXX Laboratories oraz LABOKLIN używanym w celu oceny funkcji nerek. Badanie SDMA zostało  włączone do protokołu oceny stopnia zaawansowania przewlekłej choroby nerek stosowanego przez IRIS (International Renal Interest Society- Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne).

Wykazano, że poziom SDMA oznaczany w surowicy lub osoczu jest czulszym czynnościowym testem nerkowym niż poziom kreatyniny i jest niezależny od innych chorób zwierzęcia, można go także wykonywać u zwierząt kachektycznych.

Wykonanie badania pozwala zdiagnozować przewlekłą chorobę nerek zanim rozwiną się pełne objawy kliniczne i zanim dojdzie do często nieodwracalnego uszkodzenia nerek psów i kotów.

https://www.idexx.eu/pl/products-and-solutions/reference-laboratory/reference-laboratory-comprehensive-test-menu/sdma-test/
http://laboklin.pl/sdma/