Lek. wet. Aleksandra Krygowska-Jankowska

Lek. wet. Aleksandra Krygowska-Jankowska

Radiologia, interna


Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 1998 roku. W 2011 roku ukończyła kurs echokardiograficzny małych zwierząt Fredwet. W 2015 roku uzyskała tytuł Inspektora Ochrony Radiologicznej. W latach 2014-2017 uczestniczyła w studium specjalizacyjnym z dziedziny radiologii weterynaryjnej we Wrocławiu. Prywatnie jest właścicielką dwóch psów, papug i kanarków. Interesuje się ornitologią.