Lek. wet. Michał Jankowski

Lek. wet. Michał Jankowski

Interna, ultrasonografia, echo serca, choroby jeży


W 1998 roku ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w SGGW w Warszawie. W latach 1999-2002 asystent w Katedrze Histologii i Anatomii Wydziału Weterynaryjnego SGGW. W 2005r. ukończył kurs specjalizacyjny z dziedziny chorób psów i kotów. Specjalizuje się w diagnostyce ultrasonograficznej i echo serca u psów i kotów. Wśród dodatkowych zainteresowań należy wymienić diagnostykę i leczenie jeży europejskich i pigmejskich.